Czy inspektor nadzoru budowlanego może zlecić odsłonięcie fundamentów

Czy inspektor nadzoru budowlanego może zlecić odsłonięcie fundamentów

Inspektor nadzoru budowlanego ma prawo do kontroli każdego elementu budowli, nawet tych zasłoniętych konstrukcji, np. fundamentów. Robi to w celu sprawdzenia poprawności wykonania prac oraz tego czy są zgodne ze standardami bezpieczeństwa. Więcej na temat pracy inspektora znajdziesz na tej stronie – www.hoska.pl.

Fundamenty budowli wymagają największej kontroli ponieważ:

  • to od nich zależy bezpieczeństwo i stabilność całej konstrukcji,
  • są elementem od którego zależy czy konstrukcja będzie przepuszczać od spodu wilgoć i czy będzie się wewnątrz pomieszczeń osadzał grzyb.