Ekspertyzy budowlane i ich znaczenie dla bezpieczeństwa

Ekspertyzy budowlane i ich znaczenie dla bezpieczeństwa

Ekspertyzę budowlaną sporządza się przede wszystkim w przypadku wzniesienia budynku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego, jak również w sytuacji, gdy planujemy rozbudowę, nadbudowę i jakąkolwiek przebudowę, a także w sytuacji, gdy chcemy zmienić przeznaczenie budynku. Przedsiębiorstwo wykonujące ekspertyzy znajdziemy pod adresem ekspertyzybudowlane.org.pl/ekspertyzy-budynkow.html.

Cel ekspertyzy

Podstawowym celem ekspertyzy jest ustalenie faktycznego stanu budynku z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych nieprawidłowości. W ekspertyzie podaje się możliwe przyczyny wystąpienia usterek lub uszkodzeń wraz z zaleceniami co do ich naprawy. Ekspertyza budowlana ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa. Użytkownicy unikają wypadku i utraty życia, ponieważ dzięki ekspertyzie można wszelkie błędy wyeliminować.

Kto przeprowadza ekspertyzę?

Ekspertyza przeprowadzana jest przez doświadczonego eksperta z zakresu budownictwa i ma charakter bardzo wnikliwych oględzin, a także badań, analiz i obliczeń. Ekspert musi posiadać odpowiednie wykształcenie, a także uprawienia rzeczoznawcy i budowlane.

Andrzej: „Tworzę ekspertyzy budowlane od wielu lat. Przede wszystkim staram się wszystko wykonać skrupulatnie i rzetelnie. Zdaję sobie sprawę, że odpowiadam za zdrowie i życie osób zamieszkujących dany obiekt. W ekspertyzie zamieszczam opis przedmiotu, ale też opis badanych elementów. Nie zapominam o spisaniu sposobu posadowienia fundamentów, ścian stropu i dachu. Zamieszczam także dokumentację rysunkową i fotograficzną. Każda ekspertyza powinna także posiadać wnioski, w których podaje się zalecenia dotyczące napraw i remontów oraz modernizacji, ale też informacje o tym w jaki sposób dane naprawy przeprowadzić. Oczywiście wszystko to wymaga ogromnej wiedzy i dużego doświadczenia. Ale ważne dla mnie jest to, że dzięki moim działaniom klienci mogą bez obaw kupować nowy dom. Mogę wykryć błędy konstrukcyjne, dotyczące działania instalacji, a także inne ukryte problemy. Oczywiście nie zawsze konieczne jest wykonywanie ekspertyzy. Czasami wystarczą oględziny i analiza dokumentacji. W takiej sytuacji wystawiam opinię techniczną”.

Termowizja – pomocna podczas ekspertyzy budowlanej

Badanie kamerą termowizyjną pozwala ustalić, czy budynek nie ma ukrytych wad. Jest to niezwykle pomocne podczas przeprowadzania ekspertyzy budowlanej. Szczególnie łatwo za pomocą termowizji sprawdzić emisję energii cieplnej. Dane służą do wprowadzenia modyfikacji jeżeli chodzi o posiadaną w budynku izolację. Jeżeli zauważymy, że niektóre części budynku emitują znacznie większą ilość ciepła, to możemy je doszczelnić w ten sposób oszczędzając na ogrzewaniu.

Korzyści wynikające z termowizji

Termowizja jest przede wszystkim badaniem nieniszczącym. Nie potrzeba rozbijać ściany, aby sprawdzić stan stan instalacji. Uzyskujemy praktycznie natychmiast wyniki. Możemy udokumentować stan techniczny budowli, a także zdiagnozować zagrożenie, zanim będzie ono widzialne.