Jakie są najważniejsze parametry żurawia budowlanego?

Jakie są najważniejsze parametry żurawia budowlanego?

Żurawie budowlane to urządzenia znajdujące zastosowanie w czasie powstawania różnego rodzaju budynków oraz konstrukcji (na przykład mostów, dróg czy wiaduktów). Ciężko bowiem sobie wyobrazić ręcznie podnoszenie naprawdę ciężkich materiałów budowlanych czy poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W sytuacji, gdy trzeba je przetransportować na konkretną odległości, lub też podnieść na znaczną wysokość, użycie żurawia budowlanego staje się niezbędne.

Aby żuraw spełniał swoje funkcje w sposób w pełni zadowalający, powinien posiadać odpowiednie parametry. Do najważniejszych z nich należą:

  • Udźwig, czyli maksymalna masa ładunku, jaką może podnieść żuraw, gwarantując, że jego eksploatacja jest w tym momencie całkowicie bezpieczna.

  • Wysięg, czyli odległość, jaka dzieli oś obrotu żurawia do pionowej osi nośnego haka.

  • Wysokość użyteczna podniesienia, czyli odległość między poziomem podłoża, a poziomą osią haka. Hak w momencie mierzenia umieszczony jest w najwyższym punkcie, jaki umożliwia dany wysięg.

Zarówno udźwig, wysięg, jak i wysokość użyteczna podniesienia żurawia są własnościami zmiennymi. Charakterystyka żurawia jest więc oparta na nieco innych parametrze: momencie roboczym. Oblicza się go, mnożąc wartość udźwigu żurawia oraz jego wysięg.

Jak znaleźć urządzenie dźwignicowe spełniające indywidualne potrzeby inwestora?

Żurawie budowlane powinny być dostosowane do potrzeb konkretnego klienta. Tworzeniem tego typu urządzeń zajmuje się na przykład ta firma: www.panda.pl/c/1084/zurawie. Warto się do niej zwrócić w czasie poszukiwania żurawia o konkretnych parametrach.