Ładowarki budowlane i ich zadania

Ładowarki budowlane i ich zadania

Ładowarki budowlane wykorzystywane są do przewożenia na niewielkie odległości urobku.

Inne zadania stawiane przed ładowarkami

Ładowarki oprócz transportu urobku służą również do odspajanie zamarzniętych gruntów.

Powszechnie spotyka się je także na placu budowy, gdzie pomagają w transporcie materiałów budowlanych, takich jak piasek, czy żwir.

Uprawienia dotyczące kierowanie ładowarką

Do kierowania ładowarką należy posiadać odpowiednie uprawienia. Operator powinien przejść kurs, a także musi zdać egzamin przed komisją państwową. Podczas kursu odbywają się zajęcia zarówno praktyczne jak i teoretyczne. W przypadku uszkodzenia ładowarki doskonałe części znajdziemy w sieci, pod linkiem – części do ładowarek.