Najważniejsze funkcje oraz kryteria podziału kominów

Najważniejsze funkcje oraz kryteria podziału kominów

Jednym z najważniejszych elementów instalacji grzewczej używanej w domu jest komin. To właśnie dzięki niemu możliwe staje się bezpieczne odprowadzanie na zewnątrz produktów spalania, wytwarzanych podczas pracy urządzeń grzewczych.

Ze względu na fakt, iż komin spełnia tak ważną dla bezpieczeństwa i komfortu domowników funkcję, powinien on być wykonany z materiałów najwyższej jakości oraz dostosowany do konkretnych potrzeb danego systemu grzewczego. Konkretne przykłady kominów sprawdzonych producentów znaleźć można chociażby pod tym linkiem: sklep.auroks.pl/pl/c/KOMINY/19.

Kominy podzielić możemy w różnoraki sposób. Poniżej znajdują się najważniejsze typy kwalifikacji.

Rodzaje kominów ze względu na spełniane przez nie funkcje

-jeśli komin służy przede wszystkim do odprowadzania spalin z palenisk opalanych stałymi paliwami, mamy do czynienia z kominem dymowym. Dzięki swojej budowie, jest on przystosowany do odprowadzania nie tylko tlenków gazowych, ale również pyłów, sadzy i pary wodnej.

-jeśli za pomocą komina odprowadza się spaliny z palenisk gazowych oraz tych opalanych paliwami płynnymi, możemy mówić o kominach spalinowych.

-ostatnim typem kominów są te montowane w systemach wentylacyjnych: nawiewne oraz wyciągowe.

Rodzaje kominów z uwzględnieniem konstrukcji obudowy

-kiedy ściana przewodu kominowego jest jednorodna (czyli na przykład murowana, stalowa czy tez cementowo-szamotowa), mówimy o kominach jednowarstwowych.

-kiedy zaś ściana komina ma co najmniej kilka warstw, można uznać, że jest to komin wielowarstwowy.

Rodzaje kominów z uwzględnieniem ich usytuowania

-komin wewnętrzny składa się z przewodów, które są prowadzone w środku budynku. Stanowią one samodzielną konstrukcję, albo funkcjonują jako ściana kominowa.

-komin zewnętrzny zostaje poprowadzony na zewnątrz danego budynku. W tej kategorii wyróżnia się kominy powiązane konstrukcyjnie z budowlą, albo z nią niezwiązane (wolnostojące).

Rodzaje kominów ze względu na ich tryb pracy

Istnieje kilka trybów pracy w jakich działać może komin. Do najważniejszych z nich należą:

-mokry tryb pracy. W tym trybie pracują niskotemperaturowe kotły gazowe w systemie centralnego ogrzewania, jak również kotły kondensacyjne wytwarzających spaliny o temperaturze od 80 do 160 stopni Celsjusza.

-suchy tryb pracy. To tryb pracy charakterystyczny dla palenisk wykorzystujących paliwo stałe. Spaliny przez nie produkowane osiągają temperaturę wyższą niż 160 stopni Celsjusza.

-praca w nadciśnieniu. Przy takim trybie pracy ciśnienie w środku komina osiąga większą wartość, niż ciśnienie na jego zewnątrz (czyli atmosferyczne).

-praca w podciśnieniu. W tym trybie pracy tworzy się ciąg grawitacyjny, bowiem ciśnienie w środku komina jest niższe od tego na jego zewnątrz.

Rodzaje kominów z uwzględnieniem ciągu

Wśród tej kategorii rozróżnić można kominy o ciągu naturalny lub też sztucznym. Do drugiego rodzaju kominów instaluje się wentylatory: podmuchowe, wyciągowe albo mieszane.