Obróbka materiału polegająca na zmianie krzywizny przedmiotu

Obróbka materiału polegająca na zmianie krzywizny przedmiotu

Gięcie to rodzaj obróbki materiałowej polegający na trwałym zmienieniu krzywizny przedmiotu.

Na jakich maszynach może przeprowadzić gięcie elementów?
– Gięcie wykonuje się między innymi na prasach.
– Można je przeprowadzić na walcach.
– Doskonale do takich zadań sprawdza się również wzornik.

Niezależnie od maszyny, duże znaczenie mają umiejętności operatora, który cały proces nadzoruje i w razie potrzeby wprowadza niezbędne zmiany. Usługę gięcia znajdziemy pod adresem gubad.com/uslugi/giecie.