Operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny

Studnie głębinowe w Nowym Sączu wymagają odpostudnie głębinowe nowy sącz budwiert.plwiedniego pozwolenia wodnoprawnego, o ile mają być wykonane na poziomie minimum trzydziestu metrów.

Aby przygotować odpowiednie dokumenty wodnoprawne konieczne jest przygotowanie operatu wodnoprawnego.

Zajmuje się tym hydrogeolog lub projektant znający się na zagadnieniach instalacji wodnych i kanalizacyjnych. Jeżeli chodzi o reguły i przepisy jakie dotyczą budowy i wiercenia studni to określa jest Prawo wodne oraz Prawo górnicze i geologiczne.