Produkcja szkła laminowanego

Produkcja szkła laminowanego

Szkło laminowane, które znajdziesz pod linkiem – matpol-skawina.pl, jest kompozytem składającym się z przynajmniej dwóch tafli szkła sklejonych ze sobą na całej powierzchni za pomocą folii PVB – poliwinylobutarylowej.

Tafle o takiej samej lub różnej grubości używane przy produkcji laminatu są uzyskiwane ze szkła typu float, hartowanego lub nie. Folia PVB charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozerwanie i zapewnia trwałe mechaniczne połączenie szklanych elementów. W przypadku pęknięcia czy rozbicia jednego z nich folia zabezpiecza szkło przed rozsypaniem się.