Zabezpieczenie studni głębinowej

Zabezpieczenie studni głębinowej

W trakcie prowadzenia prac związanych z wykonaniem studni należy przede wszystkim wykonać odpowiednią obudowę studni w celu ochrony głowicy, a także elementów przyłączeniowych przed przemrożeniem.

Z czego wykonuje się obudowę studni?

Obudowa studni tworzona jest z rury poliestrowej spiralnie zwiniętej. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest szybkie i łatwe dostanie się do głowicy, a także pozostałych elementów.

Montaż obudowy studni

1. Montaż obudowy studni rozpoczynamy wykonując betonowe fundamenty poniżej strefy przemarzania.

2. Osadza się w nich obudowę, a miejsce połączenia zostaje dokładnie uszczelnione. Najlepiej jako uszczelnienie spisuje się masa na bazie silikonu. Jeżeli chodzi o wylot, to zamyka się go głowicą wykonaną ze stali. Odpowiednie zabezpieczenie studni może wykonać profesjonalna firma ze strony – budwiert.pl. Zamontują oni obudowę zarówno solidną jak i doskonale chroniącą przed zamarzaniem. Wykonają również przejście rurociągu które będzie dostarczało wodę do docelowej instalacji.